kuntta hero

Skogsmatta är en naturens egen produkt till 100 procent

Med skogsmatta avses en matta av skogsbotten som lyfts ur skogen. Den består till exempel av mossa, ljung och risvegetation. Skogsmattan skapar en naturlig skogsliknande stämning på din gårdsplan. Vad annat kan en finländare önska sig!

Skogsmattan är ett unikt naturmaterial som gör att du har skogens mångfald och skönhet strax utanför ytterdörren. Den är naturens egen produkt till 100 procent – insamlad direkt på skogsbottnen där den annars skulle förstöras i samband med åtgärder i ekonomiskogar. När skogsmattan flyttas får den ett nytt liv i en ny omgivning.

Kuntta Aatelia Oy levererar skogsmatta till gårdsplaner och varför inte till tak på strandbastur i hela Finland och även i Sverige och Norge. En stor del av våra kunder beställer skogsmatta till tomten vid sitt egnahemshus, sin semesterbostad eller sin sommarstuga, men denna produkt beställs också till exempel för gårdsplaner vid daghem, skolor och församlingar och för olika landskapsarkitekturobjekt.

Skogsmatta till gårdsplanen enligt allt i ett-principen

Vi använder vår yrkesskicklighet för att på ett helhetsbetonat sätt förnya och bygga om gårdsplaner med hjälp av skogsmatta. Vi hämtar skogsmatta från skogen och levererar den ända fram med våra egna transportfordon utan mellanhänder. Vi sköter också anläggningen. Du får anvisningar för skötseln så att skogsmattan rotar sig och hålls vacker länge. Vi kan också avtala om att vi vattnar din skogsmatta i fortsättningen.

Har du frågor?

Det är bara att kontakta oss – vi svarar gärna på dina frågor! Vi är här för att hjälpa dig med allt när det gäller att skapa en vacker skogsmatta på din gårdsplan.