kuntan asennus hero

Förberedande åtgärder och anläggning av skogsmatta

Kuntta Aatelia Oy säljer och anlägger skogsmatta, dvs. skogsbotten, på gårdsplaner och andra landskapsarkitekturobjekt. Vi tillhandahåller en helhetslösning: vi lyfter skogsmattan i skogen och transporterar den till din tomt. Därefter utför vi det förberedande arbetet och anlägger skogsmattan.

Skogsmattan består av ett ungefär 10–15 cm tjockt torvskikt som har inslag av naturliga element, till exempel kråkbär, lingon, blåbär och ljung. Skogsmatta samlas vanligen in i 10 m2 stora bitar som rullas ihop till två meter långa rullar med en diameter på cirka 50 cm. Tack vare de stora bitarna får skogsmattan färre skarv, vilket gör att den färdiga skogsmattan ser snyggare och naturligare ut.

Skogsmatta flyttas och anläggs när marken inte är frusen, vanligen mellan maj och november. För att säkerställa kvaliteten använder vi våra egna lyftanordningar och transportfordon.

Via oss har du också tillgång till en trädgårdsmästare och gårdsplaneringstjänster som tillhandahålls av våra samarbetspartner. Du får alltså hela paketet via oss när du vill liva upp och försköna din gårdsplan.

När skogsmattan är på plats har du en vacker men också hållbar, ekologisk och lättskött gårdsplan.

Skogsmatta rakt från skogen

Den skogsmatta vi tillhandahåller är skogsbotten med risvegetation, ofta med inslag av mossa, ljung, lingon och blåbär. Skogsmatta är ett utmärkt val på ställen som från förut är något skogiga och den skapar skogsstämning i hela området.
 
Skogsmatta samlas in på ett hållbart sätt, vanligen i ekonomiskogar där avverkning ska utföras. I stället för att detta värdefulla skikt fördärvas under tunga skogsmaskiner tas det till vara och får ett nytt liv på gårdsplaner och i trädgårdar.  Förutom att denna process skyddar skogsmattan, förebygger den också jordras och problem som orsakas av svämvatten till exempel i sluttningar på gårdsplanen.

Skogsmatta flyttas och anläggs när marken inte är frusen, vanligen mellan maj och november. På vintern kan skogsmatta inte flyttas, men då är det bra att planera gårdsförnyelsen och landskapsarkitekturåtgärderna. Du kan kontakta oss redan på vintern om du vill för att på förhand boka tid för anläggning av skogsmatta.

Har du frågor?

Det är bara att kontakta oss – vi svarar gärna på dina frågor! Vi är här för att hjälpa dig med allt när det gäller att skapa en vacker skogsmatta på din gårdsplan.